Privacybeleid

Gebruikers worden geïnformeerd dat wanneer ze deze site bezoeken, er automatisch een cookie op hun browser kan worden geïnstalleerd.

Een cookie is een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie over hun surfgedrag op de site te registreren.

Browsersoftware kan worden geconfigureerd om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om ze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr.

De gebruiker heeft alle bovengenoemde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die via cookies worden doorgegeven onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

Gebruikers van deze website dienen zich te houden aan de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, waarvan overtreding strafbaar is.

Ze moeten zich in het bijzonder onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonlijke informatie waartoe ze toegang hebben of kunnen krijgen, en in het algemeen van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.

TOP